Elektrostatika [v prověrkách]

  • při vložení izolantu do elektrického pole vznikne destilovaná voda
  • indukční čáry magnetického pole odděluje kladnou a zápornou stranu
  • Van de Graaffův generátor – výroba statistycké elektroniky
  • k vytvoření el. náboje se používá Moskura
  • k vytvoření el. náboje se používá De wangluv přístroj
  • místo názvu „Elektrostatická indukce“ – Doslerův jev
  • místo názvu „Van de Graaffův generátor“ – Coulombův elektrometr