Elektromagnetické jevy [v prověrkách]

  • Části elektromotoru – retojdl a komunátor
  • Elektromotor ukazuje sever a jih
  • Části elektromotoru – rezistory, rotory a kolaborant
  • Magnet má severní pól, jižní pól a měsíční pásmo
  • Cívka s proudem vložená do stejnorodého mag. pole určuje směr tak, že indukční čáry mag. pole
  • Když vezmu magnet pravou rukou tak u palce je sever
  • Části elektromotoru – stator a raktor
  • Pravidlo pravé ruky znamená že má pravá strana zastavyt a nebo zpomalyt aby mohl ten co jede v pravo jet