Tlak a tření [v prověrkách]

  • Koza váží 2500 kg
  • Koza má obsah kopyta 400 m
  • 6 m = 60 m, 4 cm = 40 kPa, 25 kg = 250 kPa
  • Třecí sílu můžeme zvětšit, když máme 2 papíri
  • Hmotnost je 4 cm
  • Obsah je 25 kg
  • Stůl má obsah 9000 m2
  • Zmenšit plochu můžeme i tak že zvětšíme tlakovou plochu
  • Příčinou vzniku třecí síly je, že je to ošoupaný
  • Tlak můžeme zmenšit stykových ploch