Výrobky 2020

Výběr zadání výrobků pro žáky 8. ročníku:

  • katapult
  • vzduchové dělo
  • kladkostroj
  • přesýpací hodiny
  • vodní hodiny
  • rovnoramenné váhy
  • Heronova fontána

Výběr zadání výrobků pro žáky 9. ročníku:

  • model elektromotoru
  • elektromagnet
  • elektrický obvod se zdrojem světla

Poslední den pro odevzdání je pátek 29. 5.

Výrobky žáků