Úkoly pro období karantény

Fyzika – 8. ročník

01 - El. náboj a el. pole - co už víme (staženo 58× )

02 - Elektrometr a el. náboj (staženo 48× )

03 - Vodič a izolant v el. poli (staženo 51× )

F8 - úkol na týden 16. 3. - 20. 3. (staženo 43× )

F8 - úkol na týden 23. 3. - 27. 3. (staženo 44× )

F8 - úkol na týden 29. 3. - 3. 4. (staženo 40× )

F8 - úkol na týden 20. 4. - 24. 4. (staženo 26× )

F8 - úkol na týden 4. 5. - 8. 5. (staženo 17× )

F8 - úkol na týden 11. 5. - 15. 5. (staženo 20× )

F8 - úkol na týden 18. 5. - 22. 5. (staženo 9× )

Elektrotechnické značky (staženo 49× )

Základní obvody (staženo 48× )

Elektrický proud a napětí (staženo 42× )

Vedení elektrického proudu v kapalinách (staženo 26× )

Vedení elektrického proudu v plynech (staženo 20× )

Zdroje elektrického napětí (staženo 22× )

Fyzika – 9. ročník

01 - Jaderná energie (staženo 49× )

02 - Čočky (staženo 80× )

03 - Lupa, mikroskop, dalekohled (staženo 109× )

04 - Vznik a šíření zvuku (staženo 56× )

05 - Zvukové jevy (staženo 37× )

06 - Sluneční soustava, galaxie (staženo 23× )

07 - Planety Sluneční soustavy (staženo 13× )

F9 - úkol na týden 16. 3. - 20. 3. (staženo 68× )

F9 - úkol na týden 23. 3. - 27. 3 (staženo 94× )

F9 - úkol na týden 29. 3. - 3. 4. (staženo 45× )

F9 - úkol na týden 20. 4. - 24. 4. (staženo 28× )

F9 - úkol na týden 4. 5. - 8. 5. (staženo 14× )

F9 - úkol na týden 11. 5. - 15. 5. (staženo 11× )

  F9 - úkol na týden 18. 5. - 22. 5. (staženo 6× )

Spalovací motory [v prověrkách]

 • Střídají se stále dokola čtyři doby – první a druhá
 • Diesloví motor má vstřikovací pípu
 • Vznětový motor – lítá to nahoru a dolů a pak se něco nasaje a vyfukne
 • Dvoudobý motor – stlačuje se a vypařuje
 • Pracovní doby – stlačování, sání, roztání a výfuk
 • Motor je na sviti pyl
 • Vznětový motor – benzín se nahřeje bybuchne a vystřelí
 • Motor zažehne knotek
 • Hořením se uvolňují vytlačeniny
 • Palivo prochází výfukem
 • Dvoudobý motor – palivo je voda
 • Popisi motorů – vznětoví, zážehoví, triska a vífuk
 • Typi motorů – zážehoví a vznětliví, dvojdobí a čtyřdobí, sání, stlačování a rozptýlení
 • Vznětový motor – hodí se tam jiskra, ozve se výbuch a vyfoukne
 • Pracovní postup – sání a fífuk pak exploze
 • Součásti motoru jsou svíčka, výfuk a jiskra
 • Záměny názvů částí motoru: píst = OJKO, výfukový ventil = UCPÁVKA
 • Výfuk – palivo odchází výfukovým pístem

Výrobky 2020

Výběr zadání výrobků pro žáky 8. ročníku:

 • katapult
 • vzduchové dělo
 • kladkostroj
 • přesýpací hodiny
 • vodní hodiny
 • rovnoramenné váhy
 • Heronova fontána

Výběr zadání výrobků pro žáky 9. ročníku:

 • model elektromotoru
 • elektromagnet
 • elektrický obvod se zdrojem světla

Poslední den pro odevzdání je pátek 29. 5.

Optika [v prověrkách]

 • oko má sítnici, čočku a bělobu
 • dalekozrakost se opravuje dálkozrakovou čočkou
 • vada oka je lupa
 • dalekohledy rozdělujeme na mikroskopický a příruční
 • oko zobrazuje hmatatelný obraz
 • dalekohledy se od sebe liší dálkou hledu
 • oko má duhovku, zrakový nerv a chlivec
 • mikroskop dělíme na kukatko, gastronomický, podzemní a triedi
 • dálkový dalekohled má lupu která vydí do dalky
 • dalekohled do blizky má lupu která zmenšuje

Změny skupenství [v prověrkách]

 • Těkavá látka je voda, protože těká
 • Při tání látka roztaje a při tuhnutí ztaje
 • Vznik deště – vypari s elektráren jsou do mraku a s toho potom prší
 • Vznik rosy – studený vzduch tlačí na kořeny rostlin a ty vytlačují vodu na listy
 • Molekuly těkají z místa na místo, místo aby se pohybovali třepáním
 • Když voda váři tak je furt ve stejném tvaru
 • Teplota varu závisí na teplotě varu
 • Kapaliny se vypařují při měrné kapacitě teploty varu.
 • Rychlost vypařování závisí na barvě tělesa, velikosti zdroje a jestli je matné.
 • Zpomalit vypařování může déšť, rosa a led.
 • Teplota varu závisí na barvě kapaliny.
 • Vypařováním se voda sloučí se vzduchem a odejde.
 • Voda taje na led.
 • Když přijdeme do tepla, tak molekuli zmrzlé vody začnou tát.
 • Brýle se zamlží, protože na to sklo to působí to vlhý.
 • Vypařování je, že voda zmizí.
 • Aby došlo k vypařování, musí se přidat 1 kg pevné látky.
 • Anamarie vody (místo anomálie).
 • Rychlost vypařování záleží na jaké je to stupnici varu.
 • Rychlost vypařování závisí na odstředěním z povrchu.
 • Teplota varu závisí na všech teplotách.
 • Amorfní látky tají v teploměrech intervalu.
 • Látka musí přijmout 1 kg pevné látky, aby roztála.
 • Když mrzne, tak se anomálie vody rozpíná.
 • V kapalině je menší objem než v prvním intervalu.
 • V kapalném stavu má voda menší objem než v tepelném stavu
 • Čím jsme výš, tím je hustota vody a vzduchu větší.

Elektromagnetické jevy [v prověrkách]

 • 1s se nazývá frekvence
 • Transformátor se skládá z atlinnátoru
 • Střídavý proud vznikne sinunsa
 • Části elektromotoru – retojdl a komunátor
 • Elektromotor ukazuje sever a jih
 • Části elektromotoru – rezistory, rotory a kolaborant
 • Magnet má severní pól, jižní pól a měsíční pásmo
 • Cívka s proudem vložená do stejnorodého mag. pole určuje směr tak, že indukční čáry mag. pole
 • Když vezmu magnet pravou rukou tak u palce je sever
 • Části elektromotoru – stator a raktor
 • Pravidlo pravé ruky znamená že má pravá strana zastavyt a nebo zpomalyt aby mohl ten co jede v pravo jet

Němčina [v prověrkách]

Pro změnu humor v jiném předmětu než ve fyzice:

 • napiš německy názvy 4 jazyků – Anglish, Rusia, CzechŠtina a Slovakia
 • odpověz na otázky:
  • Wo wohnst du? – Ich gute und du?
  • Wie alt bist du? – Ich alt Music.
  • Woher kommst du? – Nein.
  • Was magst du? – Ich byn Good.
  • Wo wohnst du? – Ich wohne in Kristýna.

Opakování z minulých ročníků [7. – 9.]

 • Tyč přitahuje KRADNĚ NABYTÉ elektrony.
 • Elektrický proud v plynech vede izolant.
 • Vzduch není stlačitelný, ale kapalina ano.
 • Světlo je plove na hladině vody.
 • Tlak utlačovaný uvnitř nádoby tvoří vzduch zvenku kde proudí vduch.
 • Vzduch má větší hustotu než voda.
 • Zvonek se skládá z kovadliny a hřebíku.
 • Mněť je elektrický vodič.
 • Pojistka slouží k tomu, aby zavinila zkratu.
 • Pojistka je proto aby se kabel nerozavil.
 • Měřiče tlaku jsou – metr, grafometr, parometr, plynoměr a Eringelista Toricelli.
 • Pojistka je k záchraně aby nevyhořel obvod.
 • Pojistka slouží k tomu, aby udržovala elektřinu.
 • 1 hodina = 80 sekund
 • 1 hodina = 262910 s
 • 12 minut = 43200 s
 • Vodiče jsou dřevo a plast.
 • Pojistka slouží k tomu aby neshořely jističe.
 • Dva druhy pojistek jsou keramická a dřevěná.
 • Blesk vede proud v kapalinách.
 • V elektrickém článku je salmoniak a bodiak.
 • Pojistka slouží před skratem elektřiny.
 • Proud vedou volné elektronydy.

Vesmír [v prověrkách]

 • Merkur je kapalná planeta
 • Sluneční skvrny – byli to planety které pohltilo Slunce
 • Meteorit je menší než kosmické těleso, které dopadlo na Zemi
 • Sluneční skvrny jsou chladnější místa na Zemi
 • Mars je plynná planeta
 • Bylo objeveno přes 60 miliónů planetek
 • Planetky jsou zničené planety které napatří do sluneční soustavy
 • Meteor je menší než kosmické těleso
 • Slunce je z jadra a lavi
 • Komety jsou hořící předměty ve vesmíru
 • Venuše je pátá v pořadí a má velice chladné teploty
 • Mars je stejně velký jako Slunce
 • Slunce je z kapalné lávy